Hembygdsböcker

Tillgängliga I Hembygdsgården. Kan också beställas nedan


50 SEK50 SEK


50 SEK


50 SEK


50 SEK


50 SEK


50 SEK

Utflyktsmål BokOrder BokOrder BokOrder Order BokOrder BokOrder Ljholms krönika

Vi har ett antal böcker som finns tillgängliga från Ljungby Hembygdsförening.


Beskrivning

Sockenbok om Ljungby i Södra Möre, Småland. Hittills har fyra delar utkommit


Del I. Tryckt 1991. 192 sidor. Ljungby sockenmagasin av Sven Bolmsjö Emerentia Brita Maria Bäckerström av Maj-Britt Lundberg Måttligt ska kaplansbarnen ha av Märta Åsenius Vassmolösa tingsställe av Sven Bolmsjö Bröllopet i Vassmolösa 1874 av Sven Bolmsjö Vassmolösa gästgivargård av Sven Bolmsjö Bottorps hamn av Sven Bolmsjö Trekanten av Åke Jägerbrink Ett familjeföretags uppbyggnad av verksamhet under 107 år av Herbert Hultgren En framåtgående industri i Trekanten av Åke Jägerbrink Byarna Svänebo och Slät 1910-1920 av Erik Karlsson Handeln i byarna. Affärerna i Ljungbyholm av Sven Bolmsjö Mejerier av Sven Bolmsjö


Del II. Tryckt 1994. 192 sidor. Minnen från Trekanten av Doris Franzén Om Harby av Sven Bolmsjö Uddabo - min hemby av Elin Franzén Stora Tomteby - gården som jag minns av Ivar Heiding Om Tomteby av Sven Bolmsjö Olaus Swebilius av Sven Bolmsjö Konungaryd - minnen om byn av Arne Therner Några glimtar från Krankelösa och Dansbo av Nils Lande Mina minnen från Suntorp och Krankelösa av Henry Emanuelsson Om Suntorp av Sven Bolmsjö Lantbruket är mitt liv av Albert Johansson Ölvingstorp i mitt hjärta av Sven-Erik Johansson Vem bor i huset av Sven-Erik Johansson Mina morföräldrar av Ingrid Hedebäck Ljungbyholms Gymnastik- & Idrottsförening av Arvid Andersson Om Ljungby by av Sven Bolmsjö Tätorten Vassmolösa av Sven Bolmsjö Mordet på Gumme Falk av Sven Bolmsjö


Del III. Tryckt 1995. 192 sidor. Om Öbbestorp av Sven Bolmsjö Strömsholm som jordbruksfastighet av Åke Jägerbrink Öbbestorp under ofredens år av Erik Slatte Om Kvigerum av Sven Bolmsjö Minnen från min barndomsby av Gottfrid Olofsson Nygrantorp - Bockekulla av Sven Bolmsjö Bommarna i Tomtebyholm av May Jonsson Om Råby av Sven Bolmsjö Byarna Bottorp och Vassmolösa av Sven Bolmsjö Lottaverksamheten av Gullan Nilsson Hemvärnet i Ljungbyholm av Gunnar Nilsson Runt kyrkbacken i Ljungby av Ingegerd och Gösta Berggren AB Lövträförädling av Gunnar Nilsson En släkthistoria i ord och bild av Börje och Bengt Johansson Byarna i norr av Sven Bolmsjö Jag minns min barndom av Elsa Johansson Gift till döds av Sven Bolmsjö Om Olofsböle av Sven Bolmsjö Berättelser om Södra Möre härad av Hans Botin


Del IV. Tryckt 1997. 192 sidor. Bryggeriverksamheten i vår bygd av Bengt Johansson Kölbygärde av Sven Bolmsjö Vårbyken av Britta Malm Mörekonflikten 1929-31 och det moderna av Gunnar Carlberg Vräkningen av Gösta Johansson Kölby i äldre tid av Sven Bolmsjö Bottorps lotsstation av Sven Bolmsjö Om Ölvingstorp av Sven Bolmsjö Om Källstorp av Sven Bolmsjö Hembygdsstugan i Ljungbyholm av Sven Bolmsjö Byvägen i Ljungby by av Sven Bolmsjö Kvarnarna i socknen av Sven Bolmsjö Frälsegårdarna i Bottorp av Sven Bolmsjö Från jägare till bonde av Sven Bolmsjö