Lilla Stugan

Lilla stugan i Ljungbyholm.


Att den lilla röda stugan invid prästgården i Ljungbyholm är skänkt till Ljungby Hembygdsförening av en av föreningens grundare, fru Hermina Petersson i Stora Kvigerum är kanske inte så välkänt. Men varifrån kommer den, vilka människor har bott i den och under vilka villkor levde de?


Stugan är en gammal ryggåstuga. Den låg ursprungligen vid den s k Postgatan i Kvigerum i Ljungby Socken, på ett torp, som efter laga skiftet kommit att tillhöra Stora Kvigerum. Åldern på stugan vet ingen, men den anses härröra från 1800-talets början. Byn var på den tiden uppdelat på fem gårdar, och på ägorna fanns många torp. Av ett bevarat kontrakt från en av dem, Peter Jonssons torp på Kvigerum nr 2, daterat 1843, kan man utläsa dels arealen, som i detta fall uppgick till 3 tunnland  (1 tunnland = 4936,6 kvadratmeter, ca 1/2 hektar), och dels köpesumman, so var 233 Rdr 16 shilling (ungefär 17,000 SEK i dagens värde). I skatt skulle torparen årligen betala 16 shilling (24.00 SEK)


Kyrkböckerna visar Jonas Nilsson med hustrun Elsa Katarina Petersdotter och deras 4 barn, Carolina (f 1840), Sofia (f 1844) (faster Fia), Nils Gustaf (f 1848) och Per Olof (f 1851) flyttar från Dörby gård till Nygrandstorp, Konungaryd i Ljungby socken i oktober 1852. Två år senare flyttar familjen till Krankelösa 11, Krankelösaholm. Här står han angiven som mjölnare. Slutligen hamnar familjen år 1868 i Lilla Stugan som står på Kvigerum 2s marker. Jonas står nu som torpare.


Dottern Sofia fltyttar redan år 1866 till Dörby och tar tjänst som piga. Sofia Jonsdotter kommer att flytta tll Calmar, Dörby, Ljungby, Rinkaby, Dörby för att slutligen år 1882 flytta till föräldrarhemmet  i Lilla Stugan för att ta hand om sin nu blinda mor, som är ensam efter att Sofia pappa har gått bort. Modern Elsa Katarina dör 1891. Sofia eller faster Fia som hon nu kallas eftersom hennes 3 syskonbarn kommer att bo i lilla stugan då Sofias bror Nils Gustav och även hans hustru båda avlidit, så faster Fia tar vårdnaden om de 3 barnen. Deras namn är Elsa Maria Charlotta, Johanna Natalia och Elna Sofia.


Så småningom växte de 3 barnen upp och mellanflickan Natalia kom att gifta sig med Per Olsson från Söderåkra. De övertog torpet och lovade faster Fia, att hon skulle få bo i kammaren  resten av sitt liv. År 1920 dog faster Fia och hon hade fått bo kvar i sin stuga som hon önskat, ända till hon slutat sitt arbetsfyllda liv.


Stugan såldes slutligen till gårdens ägare och den unga familjen flyttade till annan ort. 1944 flyttades stugan till sin nuvarande plats. Den hade då ombyggds med ny rumsindelning. Idag står den väl underhållen och vittnar om tider som svunnit och påminner oss om faster Fia tillika om forna tider som inte är så längesedan.


Mer läsning finns att tillgå i ’Boken om Ljungby Socken i Kalmar Län IV’