Detta projekt består av ny ytterbeklädnad av brandstationen. Byggande av entré med hiss och trappa och utrymningsväg vid Sockenmagasinet samt även framtagande av informationsmaterial i form av

vepor och skyltar.

Brandstationen bilder

Brandstation small.mp4