Stolt sponsor av Ljungby Hembygdsförening

Ljungbyholms Bygg & SmideAtt bygga ett nytt hem åt dig själv och din familj är ett stort åtagande. Att anlita ett välrenommerat och pålitligt företag gör beslutet lättare.


Ljungbyholms Bygg & Smide har mångårig erfarenhet och stort kunnande inom såväl nybyggnation som tillbygnader. Från första ritning till inflyttningsdag är vi med dig hela vägen med vårt kunnande. Alltifrån markarbete, gjutning, uppförande och internt färdigställande.


Med kännedom om lokala förhållande och regler är vi väl rustade att utföra alla slags byggarbeten. Stora som små. Tillverking av smideskonstruktioner såsom grindar, räcken stallinredningar och övriga smidesarbeten är en av många arbeten där vi också har kunskap och skicklighet.

Ljungbyholms Bygg & Smide AB          Tollegatan 14 388 31 Ljungbyholm


marten@ljungbyholmsbygg.se            helena@ljungbyholmbygg.se


info@ljungbyholmsbygg.se

Till vår Hemsida

Skicka oss ett email

för ytterligare info


I GOTT SÄLLSKAP