Bilder från Ljungby och dess närhet är för närvarande under uppbyggnad och vi lägger

in fler allteftersom vi skannat och adderat tillhörande text.Fotograf

Ljungman

 Sök och titta på foton