Beskrivning över äldre bebyggelse i Ljungby Socken

Här finns information om tidiga hemman i Ljungby. Kartor och äldre tiders ägare.