Läs mer i boken om Emerentia i Ljungby Socken i Kalmar Län I

E M E R E N T I A A N D E R S