Vänligen bocka för den eller de böcker som du vill beställa. Fyll också I alla rutorna med namn adress etc.

När emailet har skickats kommer du att få ett meddelande om att vi har emottagit din order,


Sedan behöver du överföra summan av din beställning till Ljungby Hembygdsförenings bankkonto som angivits ovan. Ange Ljungby bokköp om möjligt vid överföring av pengarna..


Så fort vi har bekräftelse på att pengarna blivit överförda till vårt konto kommer vi att skicka ordern till adressen som angivits på emailordern.

Vänligen sätt in pengar på följande konto.

Plusgiro 17 83 58-8 och ange Ljungby bokköp-


När pengarna har emottagits kommer din order att skickas till adressen som angivits.