Kalenderdosa

                                                   KALENDERDOSAN                                                                                                                             

Ordet kalender kommer från latinets calendaria, som betyder tabell, och redan i antiken innehöll kalendrarna uppgifter liknande de i vår nuvarande almanacka. Dessa tabeller fanns i bokform eller inskrivna på marmorplattor.     

                                                               

I en almanacka finns en förteckning över årets dagar, veckor, månader, namnsdagar, helgdagar och astronomiska händelser, ibland även förutsägelser och råd.


I många olika kulturer och religioner har skapats kalendrar just i syfte att kunna se en ordning och att förutse kommande förlopp.


I Norden förekom från tidig medeltid en form av evighetskalender, runstaven. Denna stav var vanligen av trä, men kunde även bestå av ben eller horn.                                                                                                    


Runstaven hade den yngre runradens 16 runor samt 3 medeltida fyllnadsrunor. Där fanns runor för veckans dagar och för särskilda helger. För att tyda runstaven hade man hjälp av det så kallade gyllentalet, vilket betecknade nymånedagar i en 19-årig måncykel. Hade man lärt sig att med utgångspunkt från gyllentalet tolka runstaven, kunde man beräkna till exempel när helger skulle infalla. De äldsta bevarade runstavarna är från 1200-talet, och de användes flitigt även under 1500- och 1600-talen.


I Sverige infördes 1753 den gregorianska kalendern (tidigare användes den julianska) och runstaven blev då oanvändbar. Som ersättare till runstavarna kom kalenderdosorna.  Vanligen användes de som snusdosor eller tobaksdosor.


Den äldsta kända kalenderdosan tillverkades på Bjurfors bruk av Carl Norman 1776. Carl Norman flyttade senare över till Skultuna mässingsbruk. Kalenderdosorna blev populära, och på Skultuna tillverkades under lång tid många dosor, till och med några extra fina med spegel i locket.


I Ljungby hembygdsförenings samlingar finns två kalenderdosor i mässing och vi har valt en av dem som oktober månads föremål.


Den här dosan är en gåva till Ljungby hembygdsförening från fru Hilda Petersson f Abrahamsson, Kalmar


Inuti dosan stå det ristat: ”I min ägo kommen 14 okt 1871 Ljungby Pehr Abrahamsson”                                                    


Utvändigt står ristat: ”P. Abrahamsson Ljungby 25/5 1873”   

 

Dosans mått är 12,5 cm X 6 cm X 2 cm