De 12 Silverskedarna

Emerentia Brigitha Maria Bäckerström F Hoppenstedt dog den 11 Mars 1817.

I Ljungby dödbok 1817 står det följande:

Enke-Fru Doctorinnan Emerentia Brita Bäckerström född Hoppenstedt d. 23 Januari 1745 på Köhlby Säteri, Enka efter framlidne S.F. Theol.Doctorn, Prosten och Kyrkohedern öfver dessa Ljungby och Hossmo Församlingar, Herr Magister Anders Bäckerström. Hon ägde mycket godt, gjorde mycket godt utaf sitt goda, afsomnade förnöjd och glad på Köhlby Gård d.11 Marsii of ålderdoms bräcklighet, Begrafen d. 19 Marsii i Ljungby Kyrka, sörgd och begråten.


Emerentia hade innan sin bortgång beställt 12 st silverskedar från en silversmidestillverkare som enligt hennes önskan skulle tilldelas var och en av de tolv bärarare av hennes kista vid den sista färden till Ljungby Kyrka där hennes slutliga vila skulle äga rum.


Om det fanns någon symbolik i att just 12 skulle vara det antal kunde kanske bero på att det var tolv stammar som blev av  (Jakob) Israels barn; Ruben - Simeon - Levi Juda - Dan - Naftal - Gad - Asher - Isakar - Sebulon - Josef - Benjamin.


Tolv stycken var ju också Jesu lärjungar; Simon Petrus - Andreas - Jacob - Johannes - Filippos - Bartolomaios - Matteus - Thomas - Jakob - Judas Taddeus - Simon Ivraren - Judas Iskariot.


Emerentia var ju en mycket varm och djupt religiös person som när hon dog var änka efter Prosten och Kyrkoherden Anders Bäckerström och de båda hade tillsammans satt djupa kristna och mänskliga spår inte bara i Ljungby utan också långt utanför kommunens och länets gränser.


Av dessa speciella silverskedar finns ett antal kvar i olika personers ägor och Ljungby Hembygdsförening ser det som viktig del i dess arbete att få möjlighet att anskaffa en av dessa, för att ge besökare till museet en tillfälle att beskåda och minnas en av bygdens varma och generösa människor.