Vid det gamla stationsområdets södra del ligger denna charmiga och vackra brandstation bara några meter från den gamla banvallen. I trakterna finns flera stationer som endast avviker från denna i detaljer.


Huset byggdes 1940 av dåvarande Ljungby kommun. På 60-talet slogs kommunen ihop med Kalmar och enligt vissa källor drogs då brandkåren in från Ljungbyholm. Andra källor säger att den fortfarande var aktiv som deltidsstation in på 1980-talet.


Huset är idag K-märkt och utgör förråd till Ljungby Hembygdsförening.

Brandstionen

                   Ljungbyholm Brandkår 1941

 

Postadress: Ljungbyholm, Tel 17

Brandkåren organiserades 1932

Brandchef: A. Elversson. vice Brandchef: Carl Genberg

Brandstyrka: 14 man jämte reserver

Brandmaterial: 1 brandbil Ford med plats för 14 man, 1 motorspruta

Api 101 om 1,200 ml, 700 m slang, stege om 10m samt yxor, spett m.m.

Vattentillgång: Ljungbyån samt en del kärr

Alarmering: Tyfon

Släckningsområde: Ljungbyholms, Vassmolösas och Ölvingstorps

samhällen samt Hossmo socken

Övningar: c:a 10 st. per år

 

 

Följ oss på  facebook

När vi restaurerar brandstationen

Mer info Brandstation1.png