Här visar vi korta sekvenser från  några av hembygdens filmer  som kommer att kunna köpas genom föreningen inom en snar framtid. Vassmolösa 1954 - 1964 Ölvingars by
Vid Ljungbyån vassmolösakort.mp4 ölvingarsbykorttvå.mp4 vidljungbyånkort_01.mp4