Här visar vi korta sekvenser från  några av hembygdens filmer  som kan köpas genom föreningen. Vassmolösa 1954 - 1964 Ölvingars by
Vid Ljungbyån vassmolösakort.mp4 ölvingarsbykorttvå.mp4 vidljungbyånkort_01.mp4 Vid Ljungbyån Vassmolösa 1954 Ölvingars By