Ljungby sockenmagasin


Ljungby sockenmagasin är en donation till Ljungby och Hossmo socknar gjord 1803 av Emerentia Brita Maria Bäckerström. Redan 1774 hade hon och hennes man, prosten Anders Bäckerström, grundat en sockenmagasinsinrättning. Dessförinnan, 1757, hade det utfärdats en kunglig kungörelse med stadgar för magasinsinrättningar och därefter började magasin uppföras i många socknar. Tanken var att man under goda skördeår skulle lagra en del av spannmålsöverskottet och använda det för att undvika svält vid senare inträffad missväxt. En slags bank. Grundplåten i Ljungby och Hossmo var prostens donation av spannmål och penningmedel. Efter att han avlidit 1786 fortsatte hustrun med ekonomiskt understöd och 1803 lät hon uppföra sockenmagasinet i ektimmer.

 Det var genom sin storlek och sin ståtliga arkitektur en enastående byggnad. Magasinsinrättningen upphörde som bank 1890 och användes sen som förvaringsplats av spannmål och andra torra varor. Sockenstämman beslutade senare om försäljning av byggnaden men i en resolution från 1926 avslog Kungl. Maj:t denna ansökan. Först 1988 kunde magasinsfonden upphöra genom ett beslut i Kalmar kommun. De ekonomiska tillgångarna överlämnades då till Ljungby Hembygdsförening som numera även är ägare av byggnaden och där inryms vårt museum.


Läs mer i boken om Ljungby Socken i Kalmar Län I