Falskmyntartång

I den välgjorda gjuttången kunde man tillverka en riksdaler silvermynt. Tången hittades när det gamla häktet (kurran) i Vassmolösa skulle rivas i samband med att landsvägen mellan Kalmar och Karlskrona byggdes om i början på 1930-talet. Tången hade använts av en man från Mortorp / Tvärskogstrakten som greps och instämdes till tingsrätten i Vassmolösa anklagad för falskmynteri. Inför domstolsförhandlingarna satt mannen i det gamla häktet och hade tången med sig. Under tiden han väntade på att bli hämtad toil tingssalen grävde han ner tången i kurrans jordgolv. Av någon anledning framkom det aldrig var tången fanns och omständigheterna omkring detta bevismaterial är oklara. Eftersom bevis saknades frikändes den sä kallade falskmyntaren. Vissa efterforskningar har gjorts vid landsarkivet i Vadstena men några dokument har inte påträffats. Detta kan ju indirekt styrka traditionen att mannen blev frikänd.