Separatorn

En separator är en apparat som separerar två vätskor som inte är blandbara, eller separera bort partiklar i en vätska. Ordet separator kommer från latinets separo som betyder "särskilja, avsöndra".


Separatorn har en mycket snabbt roterande behållare i form av en centrifug. Vid rotationen pressas ett tyngre ämne ut från centrum på grund av centrifugalkraften och ett lättare ämne ansamlas i centrum av separatorn. En separator kan skilja tyngre och lättare vätskor från varandra (exempelvis olja och vatten) eller vätskor från uppslammade partiklar.


Separatorer finns i många utföranden. En  typ av separator är dekantern som kan ta bort mer slam.


Förr skiljde man grädde från mjölk genom att låta mjölk stå tills fettet flöt upp till ytan och sedan kunde skummas av för hand, exempelvis med en gräddtjuv.


En framgångsrik separator tillverkades av Gustaf de Laval 1877. Med den kunde man enkelt på kort tid skilja bort grädden ifrån mjölken. Grädden användes främst till tillverkning av smör.

När den roterar med högt varvtal pressas mjölken, som är tyngst, ut mot väggarna och grädden som är lättare samlas i mitten. De Lavals separator hade en stor vev med en mycket hög utväxling till separatorbehållaren och två utloppsrör, ett rör för grädden och ett annat rör för den avfettade mjölken.


Separatorn kom att användas av de flesta mindre lantbruksgårdar i början av 1900-talet innan mejerierna tog över hanteringen helt av mjölken där bönderna fick betalt även efter mjölkens fetthalt som mättes upp innan mjölken pumpades över i större behållare.

Många bönder hade speciella koraser i besättningen för att få mer grädde i mjölken och därmed bättre betalt för sina leveranser till mejeriet.


Gustaf de Lavals konstruktion gjorde det möjligt att starta Alfa Laval, den största[källa behövs] separatorfabriken i världen. Idag levererar Alfa Laval fortfarande separatorer och annan processutrustning. Mjölkseparatorn bidrog starkt till den svenska industrialiseringen; under det första decenniet på 1900-talet fanns det över tjugo separatortillverkare enbart i Stockholm.

Museumvaktmästare

Ljungman