Utflyktsmål i Ljungby Socken


        Beskrivning


Under de gångna 29 åren har många förändringar skett i vår socken med omnejd. Europa-vägen (E22) har fått ny sträckning, landets äldsta landsväg mellan Ljungbyholm och Trekanten har dragits om på ett par korta sträckor och vissa småvägar har tagits bort ur land-skapet. Några av utflyktsmålen har genom skogsbruket och annan markanvändning, ändrat karaktär sedan 1980-talet. Vissa historiska fakta har omvärderats. Som exempel har Ljungby kyrka enligt senare rön daterats om till 1130-talet. Den har på det sättet blivit 90 år äldre. Nya vetenskapliga resonemang och teorier har också kommit fram genom de undersökningar som gjordes inför omläggningen av E22. Det förs också ett nytt historiskt resonemang, om det kanske dramatiska maktspelet, mellan den lokala kungen i Hossmo och Ljungbyhövdingen samt prosten i Ljungby.