Stenmuren är Kalmar läns hembygdsförbunds tidskrift och utkommer med fyra nummer per år. Den omfattar ca 40 innehållsrika sidor och utkommer under mars, juni, september och november. Den trycks i ca 1000 ex och skickas ut till våra 103 med-lemsföreningar, till nyckel-personer inom kulturarvs-sektorn samt till enskilda prenumeranter.


Här kan du följa vad som händer inom hembygdsrörelsen i vårt län och här hittar du intressanta artiklar om historia, kulturarv och kulturmiljöer i vår närhet. Här kan du också som förening och som läsare bidra med material.Prenumeration

Våra medlemsföreningar får gratis prenumeration till fem personer i sin styrelse och kan köpa till ytterligare prenumerationer till styrelsemedlemmar

för enbart 75 kronor per år.

Övriga prenumeranter betalar 100 kronor för en årspre-numeration. Du kan också köpa presentkort på en årsprenumeration till samma pris.
Vill du prenumerera, kontakta Ingrid Fröström, klhkansli@gmail.com


Vill du annonsera, kontakta Ann-Marie Hagelin, klhekonomi@telia.com


Vill du bidra till innehållet, kontakta Monica Björklund, klhstenmuren@gmail.com