Välkommen till Ljungby Hembygdsförenings hemsida VadHände

Vad Hände

VadHände

Information, beskrivningar och fotografier som speglar några av våra aktiviteter

Från Forntid - genom Nutid - mot Framtid

Ansvariga Protokoll Menu

Vårt program för 2020 finner du här

Hitta Hembygdsgården - Karta

Nyheter

Kolla oss på

  facebook

Jag är Ljungman

80årsjub.mp4 80års  Jubileum  foton
Äldre Film  Från Ljungby    Extended   Visas under  Juni Månad Ljungby Hembygdsförening har beslutat att ställa in alla aktiviteter  I Öppet Museum i sommar pga Corona  pandemin.  Återupptas nästa sommar