Välkommen till Ljungby Hembygdsförenings hemsida VadHände

Vad Hände

VadHände

Information, beskrivningar och fotografier som speglar några av våra aktiviteter

Från Forntid - genom Nutid - mot Framtid

Ansvariga Protokoll Menu

Vårt program för 2020 finner du här

Hitta Hembygdsgården - Karta

Nyheter

Kolla oss på

  facebook

Jag är Ljungman

80årsjub.mp4 80års  Jubileum  foton
Ljungby Hembygdsförening har beslutat att ställa in alla aktiviteter  I Öppet Museum i sommar pga Corona  pandemin.  Återupptas nästa sommar
LJUNGBY HEMBYGDSFÖRENING presenterar MÅNADENS FÖREMÅL AUGUSTI 2020

NEW

DOCKMÖBLERNA
Dockmöbeln