Okända o Kända Bilder

Okända o Kända Foton 001.01 Krankelösa nr 1. (Krokagården) Byggnaden nedbrunnen 1941. På kortet gårdens dåvarande ägare Nils Gustaf Pettersson med familj. Hustrun Amanda Pettersson och sonen Fritz eller Herman samt från vänster dottern Anna och till höger dottern Jenny och mellan dem Jennys fästman Ernst Willner. Början 1900 talet. 001.02 Vy från Ljungbyån. 001.04 Från ån vid Örnvillan i Ljungbyholms samhälle. Ernst och Jenny Willner. 1921
001.20 Växthus från Ljungbyholms gård 001.23 001.26 Krankelösa nr 9. I mitten Ida och Vivvi Pettersson. 001.28 Krankelösa nr 9. Kafferep o. 1945. Från vänster: Ida Andersson g. Petersson (1860-1940), Inez Danielson g. Cronstrand (1898-1947),Per G Cronstrand (1934 - ), Herman Petersson (1872-1952) och Ida Andersson g. Petersson (1877- 1949). (Per G Cronstrand)
001.29 001.32 Krankelösa nr 9 Ida Pettersson Johan Genberg Vivi Pettersson 001.36 Arbetare på Garveriet i Harby? 001.37 Trädgården i Kölbygärde
001.38 Krankelösa nr 9. Från vänster Ida Pettersson och Vivi Pettersson. 1945 001.39 001.42 1.42
002.07 Krankelösa, flygfoto 1956 002.09 Krankelösa från å-sidan 1916 002.18 Kranklösa, med bron över Ljungbyån. Flygfoto 1969 002.19 Villa Rosenström, Harby, Tidigare bostad till fabrikören för garveriet. I terrassen inbyggd en mycket stor källare, som torde varit förvaringsplats för lädervaror. Denna källare har senare ägare tagit bort. I båten dåvarande ägaren Ernst Willner. Före 1932
002.20 Krankelösa framsidan 1916 002.26 Harby garveri, Trekanten 002.28 Huvudbyggnaden på Harby nr 3, sådan den såg ut under 1800- talet och fram till någon gång under 1940-talet. 002.31 52. Vid kvarnen å Harby nr 3. Stående Anna Roth, sittande Jenny Willner med döttrarna Aina och Brita. 1913 - 1914
002.34 Vid kvarnen å Harby nr 3. Från vänster, Aina Willner, Greta Willner, Wivi Roth, Brita Willner. 1913 - 1914. 002.35 Biskopsgården, flygelbyggnad till prästgården i Ljungby. Sedermera (1914) flyttad till Ölvingstorp nr 7, (Ödmans) Pastor Anders Carlsson med hustru Greta och tjänsteflickan Mia Nylander från Mellanmon, hennes far var fiskare. Omkr. 1901. 002.36 Ljungby kyrka. 002.38 Ljungbyholms gård före 1925
003.02 Norrgården, Ljungby 003.03 Vy från Ljungbyholm. "Kaffekvarnen" omkr. 1925 003.05 Kölby gård. Före 1925. Brann ner 1940 003.06 Stora Tomteby. Före 1925
003.07 Botorp nr 1. Före 1925. 003.08 Karlsborg, Vassmolösa nr 2. Före 1925. 003.09 Lindsberg, Före 1925. 003.10 Lilla Tomteby. Före 1925
003.11 Stora Kvigerum. Före 1925 003.12 Ljungby bro. Kerstin Petterssons stuga. Kölbygärdevägskälet till höger. Före 1925 003.13 Sundtorps gård 1970. Byggnaden brann ned 1976 003.14 Ljungby nr 9. Framsidan
003.15 Ljungby nr 9. Baksidan 003.16 Vy från vägskälet Kalmarvägen - Harbyvägen mot prästgården och kyrkan.Harbyvägen gick då bilden togs, där nuvarande prästvägen nu går. Till vänster i bilden kyrkoherdens bostad. Till höger om den ligger biskopsgården, den byggnaden flyttades 1914 till Ölvingstorp. Vi känner namnet på en av personerna, kvinnan längst till höger. "Trädgårds Kristina", skötte biskopens trädgård och bodde i en liten stuga vid kyrkogården som senare flyttades till Bostället. 003.18 Översvämning. Ljungbyholms gård. Augusti 1945. 003.22 Skördearbete Ljungbyholms gård. På traktorn Gustaf Svensson, på bindaren Algot Hultberg.
003.24 Ida Karlsson gift Petersson (1877-1949). Kranklösa nr 9. (Per G Cronstrand) 003.26 Ida Karlsson gift Petersson (1877-1949). Kranklösa nr 9. (Per G Cronstrand) 003.29 Hilma Gustavsson Mellanmon, trotjänarinnan Kölbygärde komministergården i Kölbygärde, e. 1924 003.30 Bottorps hamn
07.32 Från järnvägsbron beskådar landshövding John Falk, vägstyrelsens ordförande, godsägare Sten Waldem och vägingenjör Blomberg landsvägsbrons skada. 18.12 Rävjakt, Kölby. Alvar Elfverson 18.14 Andra och tredje huset på höger sida i Mejerigatan i Trekanten. I huset mitt emot bodde på sin tid doktor Fagerström med systrar. Personer: bl. a. Polis Carl Ek med hustru Hilda. Vårdade Fröding Gustaf. (Svea Ek-Olsson) 18.34 Ljungby kyrkogård med bårhuset i bakgrunden.
19.12 Alexander Olsson Harby nr 2 med sonen Albin och 2 par oxar ca 1920 19.14 Interiör från Harby nr 1. Stolen på kortet är gjord 1796 av, Olov Svensson som var Karl, Jonssons mors morfar. (Rut Johansson) 19.15 Harby nr l. På trappan Titti Johansson, som hushållade för sin morbror Karl Jonsson, (+1953) som var gårdens ägare. Tittis syster Elin samt ett tyskt krigsbarn Edelgard, Boye. 1919 (Rut Johansson Västrakulla). 19.17 Bostadshus vid Harby Kvarn. Ägaren Daniel Jonsson med fru Emma och dottern Elin, 1905.
19.20 Trekanten Stationshus 19.22 19.23 19.35 Alexander Olsson Harby nr 2 med sonen Albin och två par oxar. Sista paret oxar fann, kvar på gården till i början av 1930-talet. . omkr. 1920 (Ester Olsson)
19.38 Harby kvarn, med själva kvarnen i förgrunden till höger. 1905. Personer; Kvarnens ägare Daniel Jonsson med hustru Emma, Alfred Jonsson Brändebo S:t Sigfrid, Elin Jonsson samt Anna, och Beda Rehnberg Trekanten. (Elin Jonsson Harby) 20.09 Harby nr 5. (Greta Willner) 20.10 Rävjakt 20.19 Vid Kölby hållplats. 1. 2. 7, 4. Alvar Elfverson, 5. 6. 7,
20.20 Vid Kölby hållplats. 20.25 Tröskning med ångmaskin. Kölby 20.26 Höbärgning, Kölby 20.27 Höbärgning på Kölby  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Emil Petersson, 9. lo.
20.30 Huvudbyggnaden Kölby. Hunden heter Lord. jan 1925. Brann ner 1944. Elfverson. 20.31 Utflykt med häst och vagn. Kölby sep 1913 Kusken Englund, Karin, Hans och Stina Elfverson. 21.19 I prästgårdsträdgården vid middagen efter kyrkogårdsinvigning. 24 / 8 1941, Fru M. Johansson Råby, fru Holmdahl, fru John Nilsson, Gösta Berggren, Alice o E. Hallengren, kkh. Hansson, I soffan Prostparet Danielsson, fru Redin, G. Holmdahl. Foto: Ingegerd Berggren. 22.35 Krankelösa Vattenhjul
23.38 Uthuslänga Konungaryd nr 1 (Kajsa Niklasson) 24.02 Ambulerande sågverksrörelse som bedrevs av Jonas August, Lindblad på förhyrd mark på Harby nr 3 (Elisabeth Therner) 1921 1. 2. 3. 4. 5. Gunnar Nilsson Harby. 6. 7. J. A. Lindblad Smedstorp 24.05 Smedstorp. Gårdsplanen grusas (Elisabet Therner) 1928 24.12
24.13 Konungaryd 2:4 o 2:5 som gått i släkten sedan 1650 t. 1924, Mangårdsbyggnaden uppförd 1848 på samma plats som ett tidigare från 16000t. Detta äldsta hus var svarttjärat. De båda flyglarna från 17000t.(Arne Therner), Personer från v: 1.Ida Carlsson arbetade i ladugården, 2.Johan Johansson ägare av gården, 3.Fia Johansson trotjänarinna, 4.Lilli Pettersson hjälp i kök och utearbete (piga), 5. 6.Per Johansson bror till ägaren. Han var en stor blomstervän och mycket kyrkligt intresserad. Medverkade mycket till Trekantens kyrkas uppförande. 7.Arne Therner vistades hos fars farbror Per under sommaren. 8.Erik Gustavsson son till Karl Gustavsson nedan. 9.Karl Gustav Gustavsson från Hemra Mark i Krankelösa. han skötte gårdens fem hästar (dräng). 24.24 Fotbollslag från Trekantens IF. (Personuppgifter saknas) 24.25 Lilla Brogården Trekanten, kulturhistoriskt värdefull byggnad från mitten av 1800-t. (Gösta Olsson) 24.28 Nygrantorp nr 1. (Gottfrid Olofsson) 1930-talet
24.31 25.05 Avlastning av hö Nygrantorp (Gottfrid Olofsson) början 1930 talet Fr v Elin Olofsson, Hildemar Olofsson, Gottfrid Olofsson. 25.08 Plöjningstävlan i Nygrantorp. Arrangör JUF Ljungby 1936 från v. 1.Erik Jonsson, 2.Thorell Harby nr 3, 3.Gottfrid Olofsson 1:a pris, 4.Arne Lorentzon 2:a pris, 25.14 Uddebo 1:6. Vid havreslåttern 1921 (Elin Jungar-Franzén)
25.16 Uddabo 1:6.	Eftermiddagskaffe1921 (Elin Jungar0 Franzén) 25.21 Uddabo 1:2 i släkten sedan 1852 025.21, Ägare: 1916 Enoch Johansson, 1980 Stefan Franzén, o. 1916. (Elin Jungar Franzén) 25.23 Uddabo 1:6 Lantbrukare Frans Johansson med sönerna 1921, Verner, Lennart och Ruben Franzén. Samtliga söner bosatta i USA. 25.25 Vassmolösa Gård. Boningshuset byggdes 1916 (Maj Britt Bengtsson)
25.27 Vassmolösa Gård Interiör (maj Britt Bengtsson) 25.29 Interiör från ladugården vid Vassmolösa Gård (maj Britt Bengtsson) 25.30 Interiör från ladugården vid Vassmolösa Gård (maj Britt Bengtsson) 25.31 Vassmolösa Gård. Hästar och hästkarlar utanför stallet (maj Britt Bengtsson)
25.33 Vassmolösa Gård. Hästar och hästkarlar utanför stallet (maj Britt Bengtsson) 25.35 Den gamla huvudbyggnaden "Långlisa" vid Vassmolösa Gård revs omkring 1917. 25.37 Flygfoto över Vassmolösa 25.41 Vassmolösa Gård. Hästar och hästkarlar utanför stallet
26.02 26.03 Mjölkerskor, Vassmolösa 26.06 Vy från Vassmolösa 26.10 Mjölkerskor, Vassmolösa
26.12 Vykort med Vassmolösa Station (avsänt 31/12 1902) 26.15 På cykelutflykt (Elisabeth Therner)1932 26.18 Bilutflykt i T0Ford, Smedstorp0Nybro.1922, 1. 2. Jonas August Lindblad , 3. 4. 5. 26.19 Stora Kvigerum med flygel
26.20 Stora Kvigerum med flygel 26.21 Invigning av Kyrkan i Trekanten-26.22 25/11 1925 26.28 Ålderdomshemmet i Ljungbyholm (Dagny Ivarsson) 26.31 "Villa Fruskog" Ljungbyholm (Dagny Ivarsson)
26.33 Järnvägshotellet från ån,  Viktor Teodor Wahlström *1862-03-20 drev här i källaren och uthuset trä svarveri med 7-10 anställda pojkar och flickor man gjorde bl.a. trädetaljer. Wahlström flyttade till Karlslunda 1925-04-08 uppgifter från Martin Adolfsson Kölbygärde, 26.36 26.37 Motiv från Ljungbyholm (Dagny Ivarsson) 27.01 Folkskolan. Gula Skolan Ljungbyholm nybyggd (Dagny Ivarsson)	1923
27.03 Gula Skolan, rektorsbostaden och kyrkan (Dagny Ivarsson) 27.07 Ljungby mejeri. 1930-talet (Allan Nilsson) 27.08 Ljungby mejeri. 1930-talet (Allan Nilsson) 27.09 Ljungby mejeri. 1930-talet (Allan Nilsson)
27.11 Ljungby mejeri. 1930-talet (Allan Nilsson) 27.14 Växtfärgningskurs i Ljungbyholm. 1917. Ur Hemslöjdens bildarkiv. (Hans Mårtensson) 27.19 Kvarnen Olofsböle	 (Allan Nilsson Rinkabyholm ) 27.20 Teaterföreställning. "Folket på Sörgården"   omkr. 1935, SLU Ljungbyholm(John Danielsson) Foto Thyra Sandsten 1 John Persson Edenborg. 2 Vega Lundberg, La Tomteby. 3 Arvid Lundberg, La Tomteby. 4 John Danielsson Ebbetorp, 5 Sigrid Persson Edenborg, 6. Herbert Johansson Ölvingstorp, (sitt,)7. Gunnar Nilsson Karlsborg, 8. Karin Ryden, 9. Folke Nilsson Karlsborg
27.21 Ödebo Kvarn, från framsidan.1920 talet (Rune Dahlander) 27.22 Ödebo kvarn 1920 talet 27.24 Familjen Sofia och Thorvald Karlsson Konungaryd nr 1 1927 27.25 Fest kring kaffebordet , troligen på St Tomteby. Nr 4 fr. vä. Karl Danielsson rättare. Längst till höger arrendatorn Hjalmar Rosén.
27.26 Från Ljungby skola 1908-1909 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Gunhild Danielsson-Johansson, 16. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15 (Röda Skolan) (Allan Nilsson) 27.27 Motiv från Trekanten (Eva Holmdahl) 27.28 Mejeriet i Ljungby. 27.33 Sven Petersson Kvigerum med kamrater (Sven Petersson)
27.35 Tröskning Kvigerum. Traktorskötare John Karlsson (Sven Petersson) 27.36 Från Lilla Kvigerum. Ladugårdskarlen Gustav Jonsson med tjuren Lorenz (Sven Petersson) 28.19 Mejeriet i Ljungby. 28.22 Papenhagens Bobinfabrik
28.28 28.32 Vy från Trekanten. O. Ohlssons Speceri Magasin. Nuv. lokföraregatan 2. Slutet av 1800 talet. 28.33 Harby skola. Foto AG Sjöström Trekanten 1914 (Svea Johansson) 28.34 Mjölkerskor vid Ljungbyholms Gård. Foto: Thyra Sandsten, (Ninni Pettersson) 1. Karin Svensson 2. Ernst Larsson, 3. Anna Råberg, 4. Selma Svensson 5. Lina Hultberg 6. Frida Gustavsson
28.36 Från Landes utställning vid Göteborgsmässan 1923. Längst bak: Fabrikör Rydén Nybro, framför från v. en tolk samt Gustaf Lande. Sittande: Resande Molander. (Svea Johansson) 29.06 29.07 29.12
29.14 29.15 29.17 29.18
29.19 29.22 29.23 29.26
29.27 29.28 29.32 30.35
30.38 30.56 30.60 30.63
30.66 30.70 30.73 31.077
31.078 31.079 31.081 31.088 Järnvägsstationen i Ljungbyholm
31.089 Järnvägsstationen i Ljungbyholm 31.090 31.092 Vid järnvägsstationen i Ljungbyholm 31.097
31.099 31.100 Järnvägsvagn framför ångkvarnen i Kalmar 31.108 Utsikt från Ljungby kyrktorn: Gamla kommunalhuset och röda skolan 31.109 Utsikt från Ljungby kyrktorn: Gamla kommunalhuset och röda skolan
31.110 Järnvägsstationen i Ljungbyholm 31.111 31.112 Mejeriet i Ljungby 32.114
32.118 32.128 32.132 32.133
32.134 32.136 32.145 33.152
33.155 34.180 34.184 Byggandet av bron över Ljungbyån i Ljungbyholm 34.185 Byggandet av bron över Ljungbyån i Ljungbyholm
34.186 35.214 35.219 35.220
35.222 35.223 35.224 35.225
35.226 35.227 35.230 35.231
35.232 35.234 35.235 35.238
35.242 35.247 35.248 35.250
35.251 35.253 36.254 36.255
36.256 36.257 36.258 Järnvägsstationen i Ljungbyholm 36.260
36.261 36.264 36.266 36.267
36.269 36.270 36.277 36.278
36.279 37.286 Ljungby kyrka 37.287 Järnvägsstationen i Ljungbyholm 37.288
37.293 37.295 37.296 37.299 Bron över Ljungbyån i Kranklösa
37.300 38.335 38.336 38.337
38.345 38.347 38.353 39.359
39.362 Ljungby kyrka (före 1942). 39.365 Gamla Kommunalhuset innan tillbyggnad (nuvarande hembygdsgården) 39.370 39.372 Ljungby kyrka.
39.377 Ljungby kyrka. 40.390 Ljungbyholms gård. 40.396 Ljungbyholms gård. 40.399
41.425 41.432 41.436 41.459
45.588 45.596 45.599 45.600
45.601 46.602 Ada Normann (1894-1983) vid magasinet 46.608 46.630
47.634 47.635 47.636 47.637
47.644 47.652 47.653 47.654
47.655 47.656 47.657 47.658
47.659 48.675 48.677 48.685
48.692 49.693 49.710 50.725
50.726 51.761 51.767 51.789
52.794 Gamla bron över Ljungbyån i Kölbygärde 52.795 Nya bron över Ljungbyån i Kölbygärde. 52.797 Bron över Ljungbyån i Kölbygärde. Kölbyärde 1:12 i bakgrunden. 52.801
52.802 52.803 52.804 Folkskolan i Ljungby 52.805
52.806 52.807 52.808 52.813 Ljungbyholms centrum med magasinet till vänster
52.814 52.815 52.816 Gamla poststationen i Ljungbyholm. 52.818
52.819 52.821 52.822 52.823
52.825 52.827 52.828 52.829
53.832 53.839 53.840 53.841
53.844 53.846 53.850 53.851
53.853 53.855 53.859 54.869
54.872 54.875 54.876 55.881
55.886 55.890 55.892 55.893
55.894 55.895 55.896 55.900
55.901 55.902 55.904 55.906
55.910 55.911 55.912 56.935
56.937 56.938 56.939 56.940
56.941 56.942 56.943 56.944
56.945 56.950 Direktören för AB Lövträförädling, Gunnar Nilsson (1902- 1998). 56.952 57.959
57.960 57.961 57.962 57.969
57.970 57.972 Bottorp nr 1 (Storagården). 57.973 Bottorp nr 1 (Storagården). 57.975 Bottorp nr 1, magasinet.
57.976 57.979 57.980 58.0992
58.0993 58.0994 58.0996 58.1004
58.1005 58.1006 58.1007 58.1009
58.1010 58.1013 Smedjan i Ljungby. Drevs av Axel Valter Friberg (1890-1954). 58.1014 Smedjan i Ljungby. Drevs av Axel Valter Friberg (1890-1954). 59.1030
59.1033 59.1034 59.1040 Centrum av Ljungbyholm med magasinet i bakgrunden 59.1043 Centrum av Ljungbyholm med magasinet i bakgrunden
60.1057 60.1066 Åholmen f. d. "Färgarens hus". Uno Austrin (1889-1912) har nyligen tagit studenten (1910). 	Ca 100 m från järnvägsövergången i riktning mot Ljungbyholms gård. 60.1067 Ljungby kyrka med prästgården 60.1074
60.1076 60.1079 60.1080 60.1081
60.1088 61.1089 61.1093 61.1098
61.1099 61.1108 61.1110 61.1112
62.1125 62.1127 62.1128 62.1129
62.1130 62.1146 63.1172 Sundtorps gård. Byggnaden brann ned 1976 63.1179
63.1181 63.1182 63.1185 63.1187
64.1192 64.1193 64.1195 64.1196
64.1197 64.1201 64.1202 64.1212
64.1213 65.1224 65.1226 65.1228
65.1231 68.1310 69.1318 Magasinet i Ljungby. 69.1319 Magasinet i Ljungby.
69.1321 Magasinet i Ljungby. 69.1322 Ljungby kyrka 69.1323 Magasinet i Ljungby 69.1324
69.1325 69.1326 69.1328 69.1329
69.1330 69.1331 69.1333 69.1334
69.1335 69.1339 70.1347 71.1376
71.1377 71.1378 71.1380 71.1381
71.1382 71.1383 71.1384 71.1385 Maria Christina Håkansson på hennes 80-års dag
71.1386 71.1388 71.1389 72.1390
72.1391 72.1392 72.1393 72.1394
72.1396 72.1397 Ljungbyholm: Prästgården och magasinet. 72.1398 Bron över Ljungbyån samt brandstationen i Ljungbyholm. 72.1399 Magasinet i Ljungby
72.1400 72.1401 72.1402 72.1403 Ljungbyån. Bilden tagen från Kölbygärdebron
72.1404 Gångstigen från Kölbygärde efter bron upp till landsvägen 72.1405 Gångstigen från Kölbygärde efter bron upp till landsvägen 72.1406 72.1407 Folkskolan i Ljungby
72.1408 Gamla kommunalhuset till vänster och röda skolan till höger - intill kyrkan i Ljungby 72.1409 72.1410 72.1411
72.1412 72.1413 72.1414 72.1415
72.1416 72.1417 72.1418 72.1419
72.1420 72.1421 72.1422 72.1423
73.1424 73.1425 73.1429 73.1431
73.1432 73.1433 73.1434 73.1435
73.1436 73.1437 73.1438 73.1439
73.1440 73.1441 73.1442 73.1443
73.1444 73.1445 73.1446 73.1447
73.1448 73.1450 73.1451 73.1452
73.1453 73.1454 73.1455 73.1456
73.1457 73.1458 73.1459 74.1462
74.1463 74.1467 74.1468 74.1469
74.1470 74.1471 74.1472 74.1473
74.1474 74.1475 74.1476 74.1477
74.1478 74.1479 74.1480 74.1481
74.1482 74.1483 74.1484 74.1486
74.1487 74.1488 74.1489 74.1490
74.1491 74.1492 74.1493 75.1495
75.1496 75.1497 75.1498 75.1499
75.1500 75.1501 75.1502 75.1503
75.1504 75.1505 77.1539 77.1541
77.1548 77.1556 77.1564 77.1565
78.1567 78.1568 78.1571 78.1572
78.1573 78.1574 78.1575 78.1576 Enok Franzén (1881 - 1959) ägare av gård i Öbbestorp
78.1577 78.1579 78.1580 Hermina Kristina Petersson (1882 - 1968). 78.1582
78.1583 78.1584 78.1585 78.1587
78.1588 78.1589 78.1590 78.1591
79.1592 79.1593 79.1594 79.1595
79.1596 79.1597 79.1598 79.1599
79.1600 79.1601 79.1602 79.1603
79.1604 79.1605 79.1606 Utsikt från Ljungby kyrktorn: Gamla kommunalhuset och röda skolan 79.1607
79.1608 Utsikt från Ljungby kyrktorn: Gamla kommunalhuset och röda skolan 79.1610 79.1611 79.1612 Folkskolan i Ljungby samt ålderdomshemmet i bakgrunden.
79.1614 Andelstvätteriet i Ljungby. 79.1619 79.1624 79.1627
80.1629 Ölvingstorp nr 7. Mangårdsbyggnaden uppförd 1825 och revs 1960. 80.1634 80.1635 80.1636
80.1637 80.1638 80.1639 80.1640
80.1641 80.1642 80.1643 80.1644
80.1646 80.1647 80.1648 80.1651
81.1652 Brita Maria Bubb (1705-1741) gift med Esaias Klint. 81.1655 81.1656 81.1661 Esaias Klint (1685-1740), häradshövding i Södra Möre
81.1664 81.1665 81.1668 Magasin vid Kölby gård. 81.1669 Magasin vid Kölby gård.
81.1670 Magasin vid Kölby gård. 81.1671 Magasin vid Kölby gård. 81.1673 81.1676
81.1678 Från filmen: Från lantarbetarvräkningarna i Södra Möre (1929). 81.1679 Från filmen: Från lantarbetarvräkningarna i Södra Möre (1929). 81.1680 Från filmen: Från lantarbetarvräkningarna i Södra Möre (1929). 81.1681 Från filmen: Från lantarbetarvräkningarna i Södra Möre (1929).
81.1683 Från filmen: Från lantarbetarvräkningarna i Södra Möre (1929). 81.1684 Från filmen: Från lantarbetarvräkningarna i Södra Möre (1929). 81.1685 Från filmen: Från lantarbetarvräkningarna i Södra Möre (1929). 81.1686 Från filmen: Från lantarbetarvräkningarna i Södra Möre (1929).
81.1687 Från filmen: Från lantarbetarvräkningarna i Södra Möre (1929). 82.1688 Från filmen: Från lantarbetarvräkningarna i Södra Möre (1929). 82.1690 82.1695
82.1703 82.1709 82.1710 82.1711
82.1712 82.1713 83.1714 83.1716
83.1717 83.1720 83.1722 83.1724
83.1725 83.1727 83.1728 83.1730
83.1732 83.1733 83.1734 83.1736
83.1737 83.1738 83.1739 83.1740
83.1741 83.1742 83.1743 83.1744
A01 A02 A03 A04
A05 A06 A07 A08
A09 A10 A11 A12
A13 A14 A15 A16
A17 Sockenvandring i Olofsböle den 8 maj 1976. A18 A19 A20
A21 A22 Vy i centrala Ljungbyholm - i mitten villa som kallades kaffekvarnen. Belägen snett emot Bladhs affär. A23 Vy i centrala Ljungbyholm - i mitten villa som kallades kaffekvarnen. Belägen snett emot Bladhs affär. A24 Järnvägshotellet senare affär och frisör - i centrala Ljungbyholm.
A28 A31 A32 Ljungbyholms gård. A34 Järnvägsstationen.
A35 Järnvägsstationen. A36 Hörnan av magasinet och gamla poststationen i Ljungbyholm. BA 101B Flygfoto över Ljungbyholm. A. Brandstationen B. Kyrkan E. Järnvägen K. Folkskolan P. Kölbygärdegatan. S. Landsvägen M. Telefonstation. N. Sadelmakare Karl Gustaf Nyrén (1894 - 1981). BH071
BH075 BH094 Ljungbyån med prästgården i Ljungbyholm. BH097 Gamla bron över Ljungbyån i Ljungbyholm. Magasinet i bakgrunden. BH100
BH103 BH105 BH106 Ålderdomshemmet i Ljungbyholm. BH107
D01 D02 D03 D04
D05 D06 D07 D08
D09 D10 D11 D12
D13 D14 D15 D16
D17 D18 D19 D20
D21 D22 D23 D24
D25 D26 D27 D28
D29 D30 D31 D32
D33 D34 D35 E15
EA12 F01 F02 F03
F04 F05 F06 F22
F23 F24 F25 F26
F27 F28 F29 F30
F31 F32 F33 G01
G02 G04 G05 G06
G07 G21 G22 G24
G25 G26 G27 G28
G29