Ljungby Bilder

folderimage folderthumb 1 Kranklösa nr 1 Byggnaden numera nedbrunnen. Nuvarande ägare Arthur Danielsson. På kortet gårdens dåvarande ägare Nils Gustaf Pettersson med familj. Hustrun Amanda Pettersson och sonen Fritz eller Herman samt från vänster dottern Anna och till höger dottern Jenny och mellan dem Jennys fästman Ernst Willner. 2 Vy från Ljungbyån
2B Vy från Ljungbyån 2C Vy från Ljungbyån 5 Helena Andersdotter g. Trulsson (1835-1934). Ålderdomshemmet i Harby på hennes 90-års dag (1925). 6 1923 Kranklösa Skola
7 Ida och Herman Pettersson med barnen Sture,Ingrid,Ninni,Bertil och Lage 8 Ida Karlsson gift Petersson (1877-1949). Bilden tagen i Håknabo Ljungby 9 Ljungbyholms gård "Äppel" Herman Pettersson drar Johan Genberg, Byvägen 19 10 Carl August Andersson
11 Ida Karlsson gift Petersson (1877-1949). 12 "Äppel" Herman Pettersson på 50 årsdagen. Byvägen 19 13 Familjen Herman (1872-1952) och Ida (1877-1949) Petersson och några av deras barn 13B Ljungbyholms gård Växthus
14 Kranklösa skolan 1. Judit Lövgren, 2. Sigrid Pettersson, 4. Ninni Pettersson, 5. Sonja Velander, 6. Gullan Olsson, 7. Rut Franzen, 18 Märta Olsson, 24 Tora Blomgren, 26 Vivi Roth, 28 Ester Olsson, 31 Gulli Lindqvist, 33 Eva Olsson, 35 Erik Malm, 36 Greta Johansson, 42 Ingrid Ödlund, 43 Aina Lundberg 16 Herman (1872-1952) och Ida (1877-1949) Petersson, i Kranklösa nr 9 på hennes 60 års dag (1937). 17 omkr. 1945 Kranklösa nr 9, Ida Karlsson gift Petersson (1877-1949). 19 Kafferep o. 1945. Från vänster: Ida Andersson g. Petersson (1860-1940), Inez Danielson g. Cronstrand (1898-1947), 	Per G Cronstrand (1934 - ), Herman Petersson (1872-1952) och Ida Andersson g. Petersson (1877- 1949).
21 1945 Kranklösa nr 9 frv vänster Enoch, Elsa Pettersson, Herman Pettersson 22 Omkr. 1935 Interiör hos Ninni Pettersson 24 Ljungbyholms gård Skördearbete. På traktorn Gustaf Svensson, på bindaren Algot Hultberg. 25 Holmberg. På trappan Astrid Nordborg-Andersson
26 Harby Arbetare på Garveriet 30 1945 Kranklösa nr 9 Ida Pettersson till höger skall följa dottern Ingrid till stationen. Taxi kostade 1kr på den tiden. 34 1960 Ostgille i Ljungby prästgård Fr v. Anna Danielsson, Märta Johansson, Elsa Danielsson, Dagmar Holmbring, Stina Holmberg 36 Kranklösa från å-sidan
37 1917-1918 Interiör från Gustafssons affär vid järnvägsövergången, Trekanten. Vid disken affärsbiträdet Bernhard Jansson. Senaste innehavare Tage Nilsson och hans hustru Linnea. 38 Vy från Trekantens järnvägsstation 39 Omkr. 1910 Vy från Trekanten S. Ohlssons Speceri Magasin. 40 före 1910 Kranklösa, Björket.
41 före 1910 Kranklösa, Björket. 42 Kranklösa, flygfoto 43 Före 1932 Villa Rosenström, Harby. Tidigare bostad till fabrikören för garveriet. I terrassen fanns en inbyggd stor källare, som torde varit förvaringsplats för lädervaror. Denna källare har senare ägare tagit bort. I båten dåvarande ägaren Ernst Willner. 44 Kranklösa, framsidan.
63 f. 1925 Botorp nr. 1 64 f. 1925 Karlsborg, Vassmolösa nr. 2 65 f. 1925 Lindsberg 66 f. 1925 Lilla Tomteby.
67 f. 1925 Stora Kvigerum 68 f. 1925 Ljungby bro. Kerstin Petterssons stuga och början av Kölbygärdegatan 69 1970 Suntorp. Brann ner 1976. 70 Ljungby nr. 9, framsidan.
71 Ljungby nr. 9, baksidan. 72 Vy från vägskälet E 15-Harbyvägen mot prästgården och kyrkan. Trädgårdskristina (skötte biskopens trädgård) bodde i en liten stuga vid kyrkogården som flyttades till Bostället. 73 1.Borgmästare Genberg 2.Tekla Andersson 3.Hulda Karlsson 4.Albert Karlsson 5.Kördräng Janne Möllerberg 6.Josef Olsson. .Son till kusken Holmér 10.Kördräng Per Blomkvist 14. Vivi Andersson. 15. Hulda Karlsson, född Larsson. 16. Fru Hilda Andersson. 17. Rättare frun Sigrid Holmér 18. Fru Ester Larsson. 19. Gustava Andersson. 20. Slöjdare Jonas Andersson, 21. Djurskötare Axel Ljungström. 22. Stalldräng Alfred Gustavsson. 23. Johan Svensson. 24. Kusk Ernst Holmér. 25. Djurskötare Johan Larsson. 38. Rättare August Holmér. 39. Frk. Anneli Genberg. 40. Fru Stina Genberg. 41. Frk. Sohaffenberg. 42. Frk. Elisabeth Genberg. 43. Karl Genberg. 44. Gustav Genberg. 45. Sven Andersson. 46. Alfred Jonsson. Trädgårdsmästare och orgeltrampare. 74 1945-08-01 Översvämning. Ljungbyholms gård
75 Maria Håkansson, Posten i Ljungbyholm fyller 60 år. 76 Personal på mejeriet. 77 Personal på mejeriet. 78 Skördearbete Ljungbyholms gård. På traktorn Gustaf Svensson, på bindaren Algot Hultberg
79 När Skogs gård byggdes 3. Trädgårdsmästare Fritz Roth, Krankelösa. 4. Skogvaktare Herman Roth, Ljungby. 5. Köpman Svante Hellman. 80 Ida Karlsson gift Petersson (1877-1949). Kranklösa nr 9. 81 Ida Karlsson gift Petersson (1877-1949). Kranklösa nr 9. 82 1959 Håknabo, flygfoto.
83 e. 1924 Trotjänarinnan Kölbygärde Komministergård, Hilma Gustavsson, Mellanmon 84 Botorps hamn 85 1917 Examen, Röda skolan. 1. Alfhild Hellman 2.Kantor Wahlstedt 3.Nelly Jönsson 4.Tage Holmdahl 5.Gunnar Andersson 6.Arvid Pettersson 8. Harry Johansson 9. Martin Adolfsson 10. Nils Lundblom 13. Åke Rydén, Ljungbyholm 14. Jakobsson. Stina 25. Signe Rudén- Persson, Kalmar 29. Erik Sjöberg 31. Märta Carlsson, Kölbygärde 32. Hilda Gustavsson, Kölbygärde 33. Gösta Johansson 60. Nils Johansson 67. Greta Lundqvist 69. Harald Holmdahl 80. Sven Johansson Kranklösa 84. Ebba Jakobsson 87. Märta 89. Siri Johansson 91. Gulli Lindqvist 92. Berta Karlsson 93. Tyra Ljungberg 95. Tyra Karlsson 96. Gulli Gustavsson 86 Mästerlots Karl-Anton Sjögren
87 Sommaren 1914 Anna och Sture Sjögren, Botorps hamn. 88 Landstorms minnen. 89 Landstorms minnen. 90 Villa i Ljungbyholm, kallad "kaffekvarnen". Belägen snett emot Bladhs affär.
Fabrikör Fogelberg Hagby Trotjänaren vid garveriet i Harby, Lorenz Fågelberg. Arbetare Harby Garveri 1987 Anställda vid Harby garveri Stående från vänster: 6. Olof Pettersson, Harby 1. 9. Johan Alfred Elmblad Harby?         Sittande från vänster: 12. Ferdinand Fogelberg. 13. Lorenz Fogelberg. 93 Verkmästare vid garveriet F.v. Per Johansson, gesällenerna Sundberg och Sandell. 94 1897 Garverifabrikören Ferdinand Fogelberg Garverifabrikören Ferdinand Fogelberg, född 1854.8.20 död oktober 1933, och hans hustru Therése, död 1936. Barnen i trappan, från vänster: Ragnvald, Lena, Ebba,Karin, Ruth och Elsie. Flickan som står mellan föräldrarna är Annie, pojken med piskan heter Ivar. I moderns knä sitter Nils.
95 1901 Familjefest hos garverifabrikören Fogelberg. 96 omkr. 1900 Målaremästare Forsberg prisar snus i bersån hos Ferdinand Fogelberg. 103 S:t Olofs Kapell, Trekanten. Interiör främre delen. 107 Vägskälet Kalmarvägen - Smedbyvägen, med torpet "Tala Till"
107B Järnvägsstationen I Ljungbyholm. 108 omkr. 1930 Järnvägsstationen med två ångloksdrivna tåg. Karlslunda tåget och Torsås tåget samtidigt på stationen i Ljungbyholm. 110 Fortsättningsskolan har snöbollskrig på landsvägen mellan kyrkstallarna och Röda skolan, Kyrkstallarna revs 1922, när Gula skolan byggdes. 111 Ljungby Kyrka med kastanjen som dog under den kalla vintern
112 1913 Gamla Stationshuset i Ljungbyholm. Byggnaden brann ned vid åskväder midsommar-afton 113 Gamla Posten, Ljungbyholm. Exteriör 114 Nycklarna till sockenmagasinet, Ljungby Hembygdsförenings- museum 115 En del av de anställda vid Bobinfabriken i Trekanten 1. Mandus Hagblom 3.Gottfrid Jonsson, Trekanten 9. Ivan Pettersson, Påryd 11. Frans Johansson Trekanten 12. Axel Sundin 13. Erik Johansson 14. Axel Karlsson 16. Gottfrid Pettersson, Trekanten 18. Gustavsson, Källstorp 20. Aron Jonsson, Trekanten 21. Reinhold Johansson, Trekanten 24. Einar Nyberg, Kalmar
116 1918 Speceri - och diverseaffär vid järnvägsövergången, Trekanten. f.v. Jarl Jonsson, numera Järnungen, affärsman och bosatt i Västerås, Hjalmar Gustavsson, affärsinnehavare, ägde affären tillsammans med en broder. Bernhard Jansson, biträde, sedemera affärsman i Emmaboda. 117 Motiv från Trekanten, innan S; t Olofs kyrka byggdes. 117B 118 omkr. 1910 Den nya huvudbyggnaden vid Källstorps Gård.
119 omkr. 1920 Bobinfabriken och Velanders specier och div. affär. 120 Trekantens musikkår. Trekanten 1930- talet. 1. Gillis Karlsson, Ryggamossevägen Harby, Trekanten. 2. Henning Haglund, Källstorpsmon Trekanten. 3. Ledaren Bäckström från Nybro. 4. Sven Cedell, gjutare, Trekanten. 5. Torsten Haglund, glasbruksarbetare, Hästskobrink, Trekanten. 6. Axel Svensson, verkstadsarbetare, Vasstorp, Trekanten 7. Gunnar Eliasson, numera bosatt i Kalmar. 8. Peter Gustav Swahn, järnvägstjänsteman 123B omkr. 1920 Trekantens Järnvägsstation 124 Lossning av sticks från järnvägsvagn till bobinfabriken. 1.Magnusson 2.Emil Johansson, Trekanten 3.Gunnar Eliasson, Kalmar 4.Tage Svensson 5.Herman Johansson
126 Vy över Vassmolösa stations-samhälle. 127 Ljungby bro 128 Björket Kranklösa. Gamla huvudbyggnaden 129 omkr. 1920 Tröskning på Ljungby 9.
130 Snöplogning med oxar över Ljungby bro f.v 5.Gustav Svensson 131 1920 talet Skolkort från Röda Skolan 1. Kantor Wahlstedt. 2. Helmer Karlsson. 3. Ragnar Holmér. 4. Karl Fredrik 5. Nils Pettersson. 6. Gustav Ljungström. 7. Einar Lindell. 8. Bertil Fridlund 9. Ernst Blomqvist. 10. Karl Danielsson. 11. Harry Karlsson. 12. Iris Gustavsson 13. Rut Svensson. 14. Lilli Jakobsson. 15. Ingrid Jansson. 16. Betta Karlsson. 17. Edit Karlsson 18. Aina Axelsson. 20. Lola Stenberg 21. Rut Lindell 132 Ljungby mejeri vintertid. 133 Gamla posten. Omkring 1923.
134 Prästgården. Omkring 1923. 135 Ljungby mejeri. 1930-talet. 0136 136 1923 Röda Skolan. Folkskola Ljungbyholm
137 Gula Skolan. Folkskolan 138 Järnvägshotellet från ån. Bild 138 & 139 Viktor Teodor Wahlström *1862-03-20 drev här i källaren och uthuset trä svarveri med 7-10 anställda pojkar och flickor man gjorde bl.a. trädetaljer. Wahlström flyttade till Karlslunda 1925-04-08 uppgifter från Martin Adolfsson Kölbygärde. 139 Järnvägshotellet från vägen. 140 1923 Ljungbyholms gård.
141 1923. Ljungbyån. 142 Ljungbyån med gamla spången. 143 Vårflod. 144 1920 talet Villor vid Ljungbyån i Ljungbyholms samhälle
145 Villor vid Ljungbyån i Ljungbyholms samhälle 146 Villor vid Ljungbyån i Ljungbyholms samhälle 147 omkr 1920 Birger Åhman, Evert Johansson och Nils Karlsson framför ett lekhus i trädgården till Vassmolösa Norrgården. Lekhuset kommet från Sjöbings i Kölbygärde. 148 Birger Åhman på leksakshäst som tillverkats vid Landers leksaksfabrik i Trekanten
149 1900-1914 Trekantens musikkår Från vänster: 1. Sven Zedell. 2. Erik Jansson. 3. Anders Carlberg. 4. Hjalmar Jansson. 5. Gottfrid Jansson. 6. Josef Johansson. 150 början 1900 Trekantens skyttegille 2. Hagström. 3. Konstantin Pettersson. 4. Amandus Carlberg. 151 1917 Vindelverk. Vid Amandus Carlbergs möbelfabrik 1. Amandus Carlberg. 2. Paul Hagström. 3. Arvid Svensson. 152 1913-1914 Gustaf Pettersson med maka Augusta. Torpare under Ljungbyholms gård under många år .
153 Ljungbyån 154 Ingrid Dahl 161 1. Valter Fundkvist. 2. Gösta Eliasson. 3. Sture Karlsson. 4. Sigvard Dalander. 5. Johansson. Henrik 6. Gustav Johansson. Jägerklint. 7. Lärarinnan Hillevi Johansson. Född Pettersson. 8. Birger Carlberg. 9. Gösta Carlberg. 10. Henriksson. 11. Erik Danielsson. 12. Sven Karlsson. 13. Alfred Johansson 14. Harald Johansson. 15. Tage Jonsson 16. Märta Pettersson Danielsson 17. Verna Berg. 18. Elsie Nilsson. 19. Elsie Johansson. 20. Elin Johansson. 22. Rut Danielsson. 23. Linnea Olsson Nilsson 24. Åberg. Stina 25. Kerstin Almér Andersson 26. Inga Karlsson. 27. Rut Jonason. 28. Anna Pettersson Franzén. 29. Ingeborg Johansson Olsson. 31. Margit Nylander. 162 1900-1914 Trekantens Musikkår 1. Josef Johansson. 2 Hjalmar Jansson.  3. Amandus Carlberg.  4. Erik Jonsson. 5. Gottfrid Jonsson. 6. Sven Zedell
163 Stora Kvigerum. 166 1926 Grisen Lasse i knät på Anna-Lisa Åman 167 Grisen Lasse i knät på Anna-Lisa Åman 168 Grisen Lasse i knät på Anna-Lisa Åman
169 1928 Potatisplockning. Norrgården Vassmolösa. Anna-Lisa Åman och Irma Gustavsson. 170 1928 Rågsättning. Norrgården Vassmolösa. "1.Mia Andersson. 2.Anna-Lisa Åman. 3.Irma Gustavsson. 4.Stig Linder. 5.Algot? Winblad. 6.Knut Karlsson. 8.Arvid Karlsson. 9.Lisbet Åman. 10. Erik Karlsson. " 171 1928 Mjölkning. Norrgården Vassmolösa. "1. Hedvig Karlsson. 2. Anna Larsson. 3. Larsson. 4. ( sittande) Anna-Lisa Åman." 172 1928 Norrgårdshästarna Vassmolösa. "1. Lisbet Åman 2. Arvid Karlsson. 3. Oskar Karlsson. 4. Anna-Lisa Åman."
173 1928 Potatisplockning. "1. Ernst Malm. 2. Allan Werle. 3. Nils Malm. 4. Hugo Jansson. 5. Sture Johansson. 6. Egon Johansson. 7. Vera Andersson. 8. Ebba Malm." 174 1928 Bykkärringar. "1. Anna-Lisa Åman. 2. Elsa Karlsson. 3. Torborg Nilsson." 175 1928 Anna Lisa Åman på Norrgårdens trappa. 176 Hos hönsen i Norrgården.
177 1922 I Norrgårdens berså. "1. Konsulent Ruben Boman. 2. Gunnar Carlesjö. 3. Lisbet Ohlen. 4. Stina Pettersson Engström. 5. Anna-Lisa Åman. 6. Birgit Kock. 8. Ingrid Frost. 9. Kerstin Elversson Håkansson. 10. Greta Carlesjö. 11. Birgit Broman. 12. Greta Åman." 178 Okänd 179 omkr 1914 Handlare Johansson. "2. Anna Lisa Åman. 3. Olga Åman.         " 180 "1. Jarl Karlsson. 2. Nisse Karlsson. 3. Birger Åman. 4. Henry Åman."
181 1925 Potatisplockning. "1. Anna-Lisa Åman. 2. Eva Karlsson. 3. Elsa Karlsson. 4. Alva Karlsson. 5. Nils Karlsson." 182 Syskonen Åman på gungbräda. "1. Lisbet 2. Anna-Lisa 3. Bengt 4. Birgit" 183 omkr. 1914 På trappan till Norrgården i Vassmolösa.   Anna-Lisa, Bengt och Lisbet Åman. 184 omkr 1914 I Norrgårdens trädgård.
185 John Johansson med Norrgårdstjuren. Vassmolösa. 211 "Högtidlighet på Ljungby kyrkogård den 29.2.1925. 50 år efter biskop Genbergs död." "1. Elisabet Genberg Elversson. 5. Godsägare Gustav Genberg. 4. Borgmästare Alfred Genberg. 5. Prosten Erland Björck, Kalmar. 6. Kyrkoherde Lindblom. 7. Adjunkt Vikström. 8. David Holmbring. 11. Anna Genberg. 12. Överste Axel Genberg." 212 1913 Slakt vid sadelmakeriet i Ljungbyholm. f.v. Sadelmakeriarbetaren Valdemar Svensson, slaktare Josef Gustavsson och sadelmakare Karl Nyrén. 213 omkr. 1920 Tåg söderut från Kalmar över Ljungbyån. Lika bild 250.
214 1911 Tvätt vid Ljungbyån. "f.v. 1. Birger Nyrén.( på bron) 2. Sandra Segerdal. 3. Valborg Dahlberg. 4. Valdemar Svensson. " 215 Interiör från Nyréns sadelmakeriverkstad. "f.v. 1. Valdemar Svensson. 2. K G Nyrén. 3. Karl Nyrén. 4. Folke Gullstrand. 5. Gunnar Karlsson." 216 1860 Ljungbykyrka (Fotograf John Dryselius) 239 Okänd
240 Gruppfoto "1. Sjögren från Öland 2. Johan Fredriksson, Rinkaby, Hossmo 3. John Nilsson 4. Arthur Heiding 5. Emil Johansson, Lilla Tomteby 6. Konsulent Sjögren, Hossmo Säteri 7. Jarl Waldem 8. Amandus Johansson Bottorp 9. Sten Waldem 10. Gustav Cedergren Långlöts Norregård Öland " 241 Denna gamla bro var byggd av sandsten med 3 valv och 2 isbrytare. Den var med stor sannolikhet byggd på 1850 eller 60-talet. (bron över Ljungbyån, sockenmagasinet i bakgrunden) 241B "Den 16 april 1936 skadades landsvägsbron genom översvämning. Ingen då och nu levande minns så mycket vatten i ån. Bron ersattes därefter med en ny. Till vänster, 2 gamla Ljungbybor Melker Rydén och E Vinell. 243 "Bron färdig för gjutning. OBS. Reservbron till vänster. "
244 troligen 1916 Kortet är taget från Kölbygårdegatan vid en vårflod. 245 Från järnvägsbron beskådar landshövding John Falk, vägstyrelsens ordförande, godsägare Sten Waldem och vägingenjör Blomberg landsvägsbrons skada 246 "Brobyggnaden är färdig och stensättningen håller på att avslutas, AB Nya Asfalt, Malmö har utfört arbetet för 44 000 Sek Kostnad för reservbron 7 000 Sek samt för marklösen mm 13 000 Sek Totalkostnaden utgjordes således 64 000 Sek " 247 I bakgrunden dåvarande telefonstationen och en sadelmakeriverkstad. Verkstaden revs 1936, när den nya landsvägsbron skulle byggas
248 1936 Översvämningen sedd från Nyréska fastigheten. Sockenmagasinet i bakgrunden 249 1936 Bron göts 1 oktober 1936, Arbetet påbörjades en morgon och pågick oavbrutet tills det var färdiggjutet, andra dagens afton. 250 Här kommer tåget från Kalmar över gamla järnvägsbron, vilken revs för ny brobyggnad 1921. Lika bild 213 251 "Den gamla bron började rivas i juni 1936, Då fanns inte grävskopor. Bron revs för hand med hjälp av dynamit. OBS. Vinschen där skottkärrorna lastades och vinschades upp. På reservbron finns den första Ekenäs-bussen. Linjen startades av Edvin Johansson och övertogs sedermera av SJ "
252 1933 "Midsommardagen 1933. Vid översvämningen lyftes spången vid Ljungbyholms Gård från sitt fäste av vattenmassorna och drev ned till landsvägsbron.- " 253 1916 "Josef och Kerstin Olssons stuga, vid en översvämning 1916. Stugan stod strax öster om bron, där nu Sture Petterssons fastighet är belägen. " 254 sep-36 Formarna till den nya bron sätts. 255 1921 "Bilden från 1921 är den nya järnvägsbron. Den var en meter högre än den föregående och byggd för bredspårig trafik. Loket kördes upp på en tyngd av räls. För säkerhets skull var loket obemannat. Bron sviktade 1,5 mm. Till vänster skymtar godsägare Genberg. "
256 Gården Nygård i Ljungby 267 Kurran i Vassmolösa, baksida 268 Kurran i Vassmolösa, framsida 272 "Dyrka Gud som giver dig bröd och allt.Gjutjärnshäll vid Sockenmagasinet "
273 "Denna trappa är hungriga gäster Helgad.Gjutjärnshäll vid sockenmagasinet. " 274 Trappan vid sockenmagasinet. 276 sep-42 Anders Svensson Ölvingstorp och Ulla Andersson 277 1938 "Anders Svensson Ölvingstorp på hästräfsan. Nytorp sommaren 1938 (Ingegerd Ödman) "
278 juli 1960 Vägbygge genom Ölvingstorp. Eklund. (Ingegerd Ödman) 280 juli 1953 "På trappan hos Anders Svensson Gräshagen Ölvingstorp. Ulla Andersson med Plåsterlapp på kinden. Birgitta Andersson med ""Peggy* i famnen. (Ingegerd Ödman) " 281 sommaren 1974 "Tant Ada" Ada Norman på trappan till sockenmagasinet. (Ingegerd Ödman) 282 1975 "John Henriksson Ölvingstorp 90 år. 24/7 (Ingegerd Ödman)"
283 1965 John Henriksson Ölvingstorp 80 år 284 Tröskning med ångmaskin. Kölby 285 Tröskning med ångmaskin. Kölby 286 Bilutflykt, Kölby
287 Höbärgsel, Kölby 288 Höbärgsel, Kölby 289 Gårdsplanen på Kölby med planteringar 291 "Huvudbyggnaden Kölby. Hunden heter Lord. jan 1925 Brann ner 1944. Elfverson. "
292 Råttjakt, Kölby "f.v. 4. Assarsson 6. Elof Syren (slöjdare) 7. Ernst Karlsson " 293 Motorcykeltävling, Alvar Elfverson på H431 294 sep 1913 Konsulinnan Alide Elfverson Kölby och Hans Murray 295 Sugga med grisar, Kölby
296 Kaffepaus under rävjakt, Kölby "1.        2. Sven Elfverson " 297 1919 Sjöflygplan. "1. Claes Odhner (Sedemera ägare till Sundtorp) 2 (Kurskamrat vid sjökrigsskolan) 298 Vid Kölby hållplats. 299 Vid Kölby hållplats.
300 Rävjakt Kölby, Alvar Elfverson. 302 "Andra och tredje huset på höger sida i Mejerigatan i Trekanten. I huset mitt emot bodde på sin tid doktor Fagerström med systrar. "Personer: bl. a. Polis Carl Ek med hustru Hilda. Vårdade Fröding Gustaf. (Svea Ek-Olsson). 304 S. Olssons affär vid vägkorsningen Gamla vägen - Kristvallavägen. (Svea Ek-Olsson). 309 "Foto av målad tavla (konstnär, x ) Stugan har stått granne med hembygdsstugan i Postgatan i Kvigerum. Här bodde Nils Olsson med makan Vendla Sofia. 1878 föddes dottern Hilda Berggren.
310 Hembygdsstugan efter flyttningen. Foto: Gösta Berggren. 311 1919 """Hembygdsstugans"" innevånare Per och Natalia Olsson med barnen Gustav, Märta och Signe samt Natalias faster Sofia Jonsson och en gäst Anna Gustavsson "Foto Oscar Liljegren (Märta och Signe Persson) 312 1919 """Hembygdsstugan"" medan den ännu stod i Postgatan i Kvigerum. På trappan Per och Natalia Olsson med barnen Signe, Märta o Gustav. (Märta och Signe Persson). Foto Oscar Liljegren 315 1939 "Den gamla biskopsgården i Ljungby i vinterskrud nyårsafton Foto: Gösta Berggren
316 Prosten J.M. Danielsson med maka Ingeborg då de hållit samman i 50 år. Foto: Gösta Berggren 317 Nyår 1940 Prästgården i Ljungby. Kaffestunden på hallen i vardagslag. "1 Prosten J.M. Danielsson. 2. Fru Andersson (Inneboende) 3 Prostinnan Ingeborg Danielsson. 4 Ninni Wängblad, sedemera fru Sahlström. 5 Pastor J. Redin. 6 Pastor T. Sahlström. Foto: Gösta Berggren" 319 På trappan till torpet Bohalla i Kranklösa "1. Farfar August Bard 2. Signe Bard 3. Sture Bard 4. Majta Bard Hedenqvist 5. Elin Bard Jonson 6. Alice Karlsson 7. Saga Nilsson 320 Klappning av tvätt. "1. Ninni Pettersson. 2. 3. (Ninni Pettersson).
333 1905 "Harby kvarn, med själva kvarnen i förgrunden till höger. Personer; Kvarnens ägare Daniel Jonsson med hustru Emma, Alfred Jonsson Brändebo S:t Sigfrid, Elin Jonsson samt Anna och Beda Rehnberg Trekanten. (Elin Jonsson Harby) " 336 Okänd 337 Okänd 338 Okänd
338B Okänd 340 Okänd 342 Okänd 344 Okänd
346 Okänd 348 Okänd 349 Kantor Axel Johansson (1894-1983) leder en sångkör (möjligen på hembygdsfesten 1941). 350 Okänd
351 Okänd 352 Hembygdsfesten 17 aug 1941?. Från vänster: Hermina Petersson (1882-1968), okänd, landshövding Arvid Lidén ( 1881-1950), 	Arthur Heiding (1883 - 1973) ?, okänd, samt Enok Franzén (1881-1959) 353 Ljungby. Till höger: Skolan och längre bort ålderdomshemmet. 355 Ljungby. Till höger: Skolan och längre bort ålderdomshemmet.
356 Okänd 358 Utsikt från kyrktornet i Ljungby. Gamla kommunalhuset och röda skolan. 359 Okänd 360 Okänd
361 Okänd 362 Okänd 363 Okänd 364 Okänd
365 Okänd 366 Okänd 367 Okänd 368 Okänd
369 Okänd 370B Okänd 371 Okänd 372 Okänd
373 Okänd 374 Okänd 375 Okänd 376 Okänd
377 Okänd 378 Okänd 382 Okänd