Vassmolösa Ölvingstorp

100 Karta Ljungby Socken : Kvigerum 280 Karlslundabanan rivs upp 1960. Klu -34.206 : Ölvingstorp 101 Vy över Vassmolösa stationssamhälle : Vassmolösa, Station 102 Adolf Svenssons Filial Vassmolösa med unionsflagga. Vykort avs. 1905 030.66 : Vassmolösa
103 Vassmolösa 026.05 : Vassmolösa 104 Vassmolösa Station 026.12 : Vassmolösa, Station 105 Furuborg Vassmolösa 036.264 : Vassmolösa 108 Station Kvarnlyckan Vas 031.090 : Vassmolösa, Station
110 Flygfoto över Vassmolösa 025.37 : Vassmolösa 115 Skolbarn i ringdans utanför skolan i Vassmolösa 1918. 036.269 : Vassmolösa 116 3 e och 4 e klass i Vassmolösa skola med lärarinnan Eva Ljungström. 1918 036.270 : Vassmolösa 116a 3 e och 4 e klass i Vassmolösa skola med lärarinnan Eva Ljungström. 1918 036.270 1 : Vassmolösa
117 Anna Johansson med sina elever vid Vassmolösa skola 1981 : Vassmolösa 120 Karlsborg, Vassmolösa nr 2. Före 1925 03.8 : Vassmolösa 121 Karlsborg Vassmolösa 1980 talet 057.976 : Vassmolösa 122 Familjen Wenell (Karlsborg Vassmolösa 035.243 1 : Vassmolösa
125 Norrgården, Ljungby, Före 1925 03.1 : Ljungbyholm 126 Norrgården Vas 126a I Norrgårdens trädgård. Omkring 1914. Vas : Vassmolösa 126b Handlare Johansson. Anna Lisa Åman. Olga Åman. Omkring 1914 : Vassmolösa
126c I Norrgårdens berså. 1922 Vas 1 : Vassmolösa 127 Vassmolösa Norrgården omkring 1923 1 : Vassmolösa 127a Syskonen Åman på gungbräda. Vas 1 : Vassmolösa 127b På trappan till Norrgården i Vassmolösa. Omkring 1914 1 : Vassmolösa
127c Jarl Karlsson Nisse Karlsson Birger Åman Henry Åman Vas : Vassmolösa 128 Grisen Lasse i knät på Anna-Lisa Åman. Vas : Vassmolösa 129 Potatisplockning. Norrgården Vassmolösa. Anna-Lisa Åman och Irma Gustavsson 1928. : Vassmolösa 130 Rågsättning. Norrgården Vassmolösa. 1928. 1 : Vassmolösa
131 Norrgårdshästarna Vassmolösa1928. 1 : Vassmolösa 132 Bykkärringar. 1928. Vas 1 : Vassmolösa 133 Anna Lisa Åman på Norrgårdens trappa. 1928 Vas : Vassmolösa 134 Norrgårdens gödselstack Vas 1 : Vassmolösa
135 Potatisplockning. 1925. Vas 1 : Vassmolösa 136 John Johansson med Norrgårdstjuren. Vassmolösa : Vassmolösa 137 Potatisplockning.1928. Vas 1 : Vassmolösa 140 1 Kurran i Vassmolösa, baksida. -16.24 : Vassmolösa
140 2 Kurran i Vassmolösa, baksida. -16.24 : Vassmolösa 140 Kurran i Vassmolösa, baksida. -16.24 : Vassmolösa 141 Kurran i Vassmolösa, framsida. -16.22 : Vassmolösa 142 Tingshuset Vassmolösa : Vassmolösa
145 Vassmolösa Gård. Boningshuset byggdes 1916 025.25 : Vassmolösa 146 Den gamla huvudbyggnaden Långlisa vid Vassmolösa Gård revs omkring 1917 025.36 : Vassmolösa 147 Vassmolösa Gård Interiör 025.27 : Vassmolösa 148 Interiör från ladugården vid Vassmolösa Gård. 025.29 : Vassmolösa
149 Vassmolösa Gård. Hästar och hästkarlar utanför stallet 025.33 : Vassmolösa 149a Vassmolösa Gård. Hästar och hästkarlar utanför stallet 025.31 : Vassmolösa 149b Vassmolösa Gård. Hästar och hästkarlar utanför stallet 025.40 : Vassmolösa 149c Vassmolösa Gård. Hästar och hästkarlar utanför stallet 025.41 : Vassmolösa
150 Hästar och Kördrängar vid Vassmolösa Norrgård 036.274 1 : Vassmolösa 151 Mjölkerskor, Vassmolösa 026.10 : Vassmolösa 152 Avelssto med föl premierat i Vassmolösa. 1920-talet 032.145 : Vassmolösa 153 Sådd med hästar på Vassmolösa norrgårdsgärde 036.266 1 : Vassmolösa
156 Hockland Vassmolösa omkr.1910 036.275 1 : Vassmolösa 157 Hockland Vassmolösa 1920-talet. 036.276 1 : Vassmolösa 158 Arbetslag från cementvarufabriken i Vassmolösa 1920-t. 036.267 1 : Vassmolösa 160 Skogsplantering i Gustav Abrahamssons skog i Mellanmon. 1912. 038.327 1 : Ljungbyholm
160a Skogsplantering 027.30 : Ljungbyholm 160b Skogsplantering 038.342 : Ljungbyholm 161 Tröskning med stiftverk och hästvandring i Mellanmon 1920-1930 Körkarl är troligen Gunnar Hylander Vas : Vassmolösa 163 Smedjan Vas 056.935
164 056.950 165 056.952 165 Botorps hamn 070.1347 166 Ångsågen Vas 056.943
167 Vassmolösa sågverk 056.941 168 Ångsågen Vas 056.942 169 Sågverket Vassolösa 056.938 170 Sågverket Vassolösa 056.937
171 Tunn tillverkning 056.944 175 Gästgiveriet Vassmolösa : Vassmolösa 180 Östra Gården Vassmolösa 1980 talet 057.969 : Vassmolösa 181 Östra Gården Vassmolösa 1980 talet 057.970 : Vassmolösa
190 Botorp 196 Botorps hamn 070.1348 197 Botorps hamn 070.1349 199 Karta Vassmolösa och Botorp Vas
200 Karta Ölvingstorp 201 Ölvingstorps station 1933 202 Framför gamla mangårdsbyggnaden vid Ölvingstorp nr 7 030.52 : Ölvingstorp 203 Kursdeltagare framför gamla mangårdsbyggnaden Ö-torp nr 7 omkring1920 030.53 1 : Ölvingstorp
204 Ölvingstorp nr7. Den nya mangårdsbyggnaden från biskopsgården 030.54 : Ölvingstorp 205 På gårdsplanen vid Ölvingstorp nr 7 030.48 : Ölvingstorp 206 John Ödman Ölvingstorp nr 7 med bultvagnsekipage. 030.50 : Ölvingstorp 210 Holmen Ölvingstorp 016.15 : Ölvingstorp
211 August Jonsson med hustru Amanda utanför Holmen Ölvingstorp. 030.55 : Ölvingstorp 220 Nygård Ölvingstorp 016.37 : Ölvingstorp 222 Veteslåtter Nygård 1954. Ölv -34.202 : Ölvingstorp 223 Veteslåtter Nygård 1954. Ölv -34.203 : Ölvingstorp
224 Veteslåtter Nygård 1954. -.Ölv -34.204 : Ölvingstorp 230 Hockland Vassmolösa omkr.1910 036.275 : Vassmolösa 231 Hockland Vassmolösa 1920-talet. 036.276 : Vassmolösa 235 Holmsberg. På trappan Astrid Nordborg-Andersson Ölv 01.35 : Ölvingstorp
236 Holmsberg 017.14 : Ölvingstorp 240 Anders Svensson Ölvingstorp på hästräfsan. Nytorp sommaren 1938 -17.20 : Ölvingstorp 241 Anders Svensson Ölvingstorp och Ulla Andersson. sep 1942 -17.17 : Ölvingstorp 245 På trappan hos Anders Svensson Gräshagen Ölvingstorp. -17.26 1 : Ölvingstorp
250 Mejeriet Ölvingstorp 1929 efter nedläggning 063.1183 : Ölvingstorp 251 Maskinrumet Mejeriet Ölv  063.1183 : Ölvingstorp 255 Ölvingstorp 020.06 : Ölvingstorp 258 Interiör från en affär, i Ölvingstorp 030.56 : Ölvingstorp
260 Ölvingstorp 063.1183 : Ölvingstorp 265 Ölvingstorp 270 Vägbygge genom Ölvingstorp. Eklund. Juli 1960 -17.23 : Ölvingstorp 275 Johan Henriksson 80 år. 1965 Ölv -17.31 : Ölvingstorp
276 John Henriksson Ölvingstorp 90 år. 24sep 1975 -17.30 : Ölvingstorp